Publicerad: 2014-09-04 13:52 | Uppdaterad: 2015-05-04 10:01

ESVS årliga möte hålls i Stockholm

Den europeiska föreningen för kärlkirurgi, ESVS, håller sitt årliga möte i Stockhom den 23-25 september 2014.

Årsmötet för den europeiska kärlkirurgiföreningen ESVS arrangeras i år 23-25 september 2014 på Stockholm Waterfront med Kärlkirurgen Karolinska som arrangörer (tillsammans med kärlkirurgerna på SöS och representanter för den svenska sköterskeföreningen för kärlkirurgi).

Detta är första gången mötet hålls i Stockholm, vilket ger unika förutsättningar att markera svensk kärlkirurgi på den europeiska kartan. Vi som gemensamt arbetat med mötet tillsammans med ESVS, såväl med vetenskapligt program som praktiska arrangemang, har under många år siktat på ett innehåll med tungt vetenskapligt fokus och med inriktning på kliniska samband av stort intresse för kärlkirurgin på nationell nivå inklusive ett ambitiöst och spännande sköterskeprogram.

Ordförande i organisationskommittén

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se