Publicerad: 2023-12-13 14:57 | Uppdaterad: 2023-12-13 14:57

Ersättning för vissa sjukvårdkostnader samt läkemedel i PA-webben.

Från 1 januari 2024 ska du ansöka ersättning för vissa sjukvårdkostnader samt läkemedel i PA-webben.

Du hittar mer information i formuläret i PA-webben. Klicka på menyerna ”Min sida” / ”Sjukvårdsersättning”

Ärenden gällande ersättning för sjukvårdkostnader samt läkemedel som kommer in via mejl (payroll@uf.ki.se)  till löneenheten kommer att besvaras med en uppmaning att registrera ärendet i PA-webben. 

Du kan ta del av mer information på denna länk:
https://medarbetare.ki.se/ersattning-for-sjukvardskostnader-och-lakemedel