Publicerad: 2017-03-22 10:45 | Uppdaterad: 2017-08-07 11:31

Erika Franzén blir FoU-chef för Funktion Hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset

Erika Franzéns anställning som universitetslektor vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är från och med januari i år förenad med en anställning som sjukgymnast vid Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för sitt arbete vid sjukhuset blir Erika Franzén också FoU-chef för Funktionen Hälsoprofessionerna.

– Min förenade anställning speglar också min roll som FoU-chef där jag vill verka för att vård och forskning integreras på ett naturligt sätt. Jag vill skapa goda förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling samt innovation för hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset i ett tätt samarbete med KI, och även verka för att utveckla nätverkssjukvården i Stockholm, säger Erika Franzén.