Publicerad: 2017-11-28 13:19 | Uppdaterad: 2017-11-28 13:42

Erik Widman och Elira Maksuti - två av de första som promoveras både vid KI och KTH

För tre år sedan inleddes ett forskarutbildningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan för att skapa bättre förutsättningar för nya innovationer i mötet mellan medicin och teknologi.

Två av de första att försvara sina avhandlingar i ämnet medicinsk teknologi var Erik Widman och Elira Maksuti, båda vid gruppen Klinisk fysiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi. I maj promoverades de vid Karolinska Institutet och den 17 november 2017 hölls Kungliga Tekniska Högskolans promotions- och installationshögtid.

Elira Maksuti och Erik Widman promoveras vid KTH

KTH:s promotions- och installationshögtid i Konserthuset nov 2017

Elira Maksuti promoverades vid Karolinska Institutet maj 2017

Forskarutbildningssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan inleddes för att kvalitetskraven inom sjukvården har höjts, nya tekniker krävs och nya yrkeskategorier kan bli aktuella för att bättre utnyttja både medicinsk och teknologisk kompetens inom forskning, utbildning och vård. För att möta sjukvårdens nya utmaningar och stärka kunskaperna på de bägge universiteten startades därför 2014 en gemensam forskarutbildning med möjlighet till gemensam examen från de två lärosätena.