Publicerad: 2016-09-26 11:45 | Uppdaterad: 2016-09-26 12:50

Erik Widman är en av de första som försvarar sin avhandling både vid KI och KTH

För två år sedan inleddes ett forskarutbildningssamarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan för att skapa bättre förutsättningar för nya innovationer i mötet mellan medicin och teknologi.

En av de första att försvara sin avhandling i ämnet medicinsk teknologi är Erik Widman vid gruppen Klinisk fysiologi. Han försvarar sin avhandling ”Ultrasonic Methods for Quantitative Carotid Plaque Characterization” den 13 oktober på KTH i Flemingsberg. Huvudhandledare är docent Matilda Larsson.

Vad handlar din avhandling om?

- Min avhandling handlar om att utveckla icke-invasiva ultraljudsbaserade tekniker för att kvantitativt bedöma karotisplack och mäta kärlstelhet. Teknikerna kan leda till en förbättrad bedömning av risk för stroke.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vår forskargrupp har utvecklat och validerat tre metoder för att kvantitativt bedöma karotisplack och testat dem in vitro och in vivo. Teknikerna har potential att förbättra klinikers bedömningsförmåga av karotisplack för att förebrygga stroke, men det behövs en stor in vivo klinisk studie för att validera teknikernas kliniska effektivitet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Teknikerna kommer att hjälpa kliniker att fatta beslut om den mest lämpliga behandlingen av patienter för att förebrygga stroke. Därutöver har teknikerna potential att undvika onödiga endarterektomi- och angioplastikoperationer och kan reducera sjuklighet och dödlighet.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag har två mål. För det första vill jag förbättra sjukvården genom att introducera ny teknik i klinisk verksamhet. För det andra vill jag förändra vårt synsätt på medicin genom att förespråka förebyggande hälsovård, då jag tror att förebyggande hälsovård har den största potentialen att förbättra hälsa i samhället. Min vision är att göra en karriär inom industrin och för närvarande överväger jag ledarskapspositioner både inom företag, venture capital och som medtechkonsult.

Länkar

Länk till avhandlingen

Kalenderhändelse, disputation 13 oktober

Forskarutbildningssamarbetet mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan inleddes för att kvalitetskraven inom sjukvården har höjts, nya tekniker krävs och nya yrkeskategorier kan bli aktuella för att bättre utnyttja både medicinsk och teknologisk kompetens inom forskning, utbildning och vård. För att möta sjukvårdens nya utmaningar och stärka kunskaperna på de bägge universiteten startades därför 2014 en gemensam forskarutbildning med möjlighet till gemensam examen från de två lärosätena.