Publicerad: 2015-11-19 15:18 | Uppdaterad: 2015-11-19 15:18

Erik Pettersson får postdocstipendium från SSMF

Erik Pettersson, post doc vid MEB, har tilldelats ett postdocstipendium från SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) för projektet "Delar alla psykiatriska problem samma ursprung?".