Publicerad: 2015-08-20 10:58 | Uppdaterad: 2015-10-14 22:32

Erik Norberg får Malin och Lennart Philipsons pris 2015

Erik Norberg vid Institutet för miljömedicin får Malin och Lennart Philipsons pris och forskningsanslag 2015. Priset delas ut vartannat år vid Uppsala universitet och vartannat år vid Karolinska Institutet och uppmärksammas vid installationshögtiden den 15 oktober.

Erik Norberg får priset på 50 000 kronor och ett forskningsanslag på 2 miljoner kronor för sina ”intressanta och kreativa studier av förändringar i cancercellernas metabolism (ämnesomsättning) och resultat som kan leda till nya former av cancerdiagnostik och behandling”.

Han doktorerade vid Karolinska Institutet 2011 och gjorde sina postdoktor-studier vid Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard Medical School i USA. År 2014 etablerade han sin egen forskargrupp vid Karolinska Institutet med fokus på identifiering och blockering av olikartad metabolism, som en ny måltavla för anti-cancer behandling.

År 2011 fick Erik Norberg Dimitris N Chorafas pris för bästa doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.

Läs mer om utmärkelsen på Malin och Lennart Philipsons stiftelses webbplats och på ki.se om priser och utmärkelser.