Publicerad: 2017-06-30 08:38 | Uppdaterad: 2017-06-30 08:48

Erik K Fernströms pris till cancerforskaren Óscar Fernandez-Capetillo

Óscar Fernandez-Capetillo, professor i cancerterapi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, tilldelas priset för banbrytande forskning om hur skador i DNA leder till cancer och åldrande.

I sin forskning studerar Óscar Fernandez-Capetillo replikativ stress och replikativa skador på DNA – det vill säga skador som uppstår när DNA kopierar sig självt i samband med celldelning. Sådana skador är orsak till både åldrande och cancer.

Fernandez-Capetillos forskningsintresse gäller dels vad som orsakar denna replikativa stress, dels cellens mekanismer för att upptäcka och reparera skadorna. I denna process har enzymet ATR-kinas en nyckelroll. Han har bland annat visat att replikativ stress accelererar åldrande hos däggdjur, och att ATR-hämmare är en kandidat för framtida behandling mot cancer. Forskningen i hans grupp vid Karolinska Institutet inkluderar också bland annat försök att utveckla en behandling mot amyotrofisk lateralskleros, ALS.

Óscar Fernandez-Capetillo är född 1974. Han är sedan 1 januari 2015 professor i cancerterapi vid KI.

Erik K. Fernströms Pris

Stiftelsen bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakultet utser sin egen pristagare.