Publicerad: 2015-09-30 09:40 | Uppdaterad: 2015-10-01 15:58

Erik Hemmingsson är nybliven docent på Enheten för metabolism

Erik Hemmingsson är beteendevetare och forskar på fetma vid Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset . Nu är han nybliven docent vid Enheten för metabolism vid Institutionen för medicin, Huddinge.

Grattis Erik! Vad innebär utnämningen till docent för dig?

- Det är ett stort kliv. Det har varit mycket arbete för att bli docent. Det här känns som ett stort erkännande och en trygghet i att forskningen kommer fortsätta även i framtiden, säger Erik Hemmingsson om sin nya titel.

Innebär det några förändringar arbetsmässigt?

- Jag fortsätter min forskning vid Överviktscentrum och handleder mina doktorander som förut, men det här är förstås ett erkännande som jag hoppas kan leda till fler samarbeten och att plattformen jag verkar vid blir större.

Vad handlar din forskning om?

- Jag forskar om övervikt och fetma och hur kroppsvikten regleras, t ex via stress och psykisk ohälsa. Det har visat sig att barn som växer upp under väldigt otrygga familjeförhållanden löper en klart högre risk att bli överviktiga, och att det finns tydliga samband mellan fetma och psykisk ohälsa. Det är de här personerna vi vill hjälpa samtidigt som vi också vill slå hål på fördomarna kring sjukdomen. Livsstil förklarar bara en liten del av varför vissa blir överviktiga medan andra förblir smala.

Hur kom det sig att du började forska på just övervikt?

- Jag började forska på fetma därför att jag alltid känt att det är en grupp i samhället jag velat hjälpa. Jag förstod tidigt att överviktiga barn blev mobbade i skolan och som vuxen såg jag den ökade risken för annan sjuklighet som fetma innebär. Men det är fortfarande de psykosociala effekterna av fetma som får mig att vilja hjälpa denna väldigt utsatta grupp.