Publicerad: 2014-06-16 11:50 | Uppdaterad: 2014-11-26 13:23

Eric K Fernströms pris till Thomas Helleday

Thomas Helleday, cancerforskare och professor i kemisk biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, tilldelas 2014 års Fernströmpris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Thomas Helleday får priset för sina insatser för att hitta nya typer av måltavlor för behandling mot cancer.

Thomas Helleday har tidigare mottagit flera internationella utmärkelser för sin forskning, bland annat Eppendorf-Nature Young European Investigator Award, Göran Gustafssonpriset och Skandias Lennart Levipris.

Eric K Fernströms stiftelse delar varje år ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre och särskilt lovande forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare. Prissumman uppgår till 100 000 kronor.

Läs mer i ett pressmeddelande.