Publicerad: 2015-05-26 08:00 | Uppdaterad: 2015-10-14 22:36

Eric K Fernströms pris till Sten Linnarsson

Sten Linnarsson, forskningsledare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas Eric K Fernströms pris 2015. Han får priset för att ha etablerat sig som en internationellt ledande forskare inom området singelcellanalyser, där han bidragit med såväl uppmärksammade metodinriktade arbeten som med studier där denna teknik använts för undersökningar som lett till biologiska upptäckter av genombrottskaraktär.

Sten Linnarsson var först med att sekvensera RNA från enskilda somatiska celler och var också den som introducerade så kallade molekylära streckkoder som gör det möjligt att observera varje RNA-molekyl i enskilda celler. Av Linnarssons biologiska studier noteras särskilt arbeten inom neurobiologi och cancerforskning.

– Genom sin forskning har Sten Linnarsson öppnat vägar för biologiska frågeställningar av experimentell variation som tidigare varit omöjliga, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning vid Karolinska Institutet. Genom tillämpning av singelcellanalyser har den cellulära sammansättningen av nervsystemet kunna beskrivas med en upplösning som överträffar tidigare analyser.

Sten Linnarsson och hans grupp publicerade nyligen en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science, där de med singelcellanalys gjort en detaljerad karta av celltyperna i hjärnbarken och vilka gener som är aktiva i de olika cellerna. Det är första gången som analysmetoden används i stor skala i så komplex vävnad. Forskarna undersökte drygt tretusen celler – en i taget – och kunde bland annat identifiera ett antal tidigare helt okända celltyper.

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 och delar årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre och särskilt lovande forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och överlämnas till pristagarna i samband med Forskningens Dag i Lund den 4 november 2015. Sten Linnarsson uppmärksammas även vid Karolinska Institutets installationsceremoni i Aula Medica den 15 oktober 2015.

Läs om Sten Linnarssons forskningsartikel i Science
Läs mer om Sten Linnarssons forskargrupp