Publicerad: 2016-04-27 15:55 | Uppdaterad: 2016-04-28 10:38

Eric K. Fernströms pris till Rickard Sandberg

Rickard Sandberg, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, tilldelas 2016 års Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

I sin forskning kombinerar Rickard Sandberg datorbaserade och experimentella metoder som spänner över hela genomet för att studera olika aspekter av genreglering under utveckling och i sjukdomsprocesser. Han får Eric K. Fernströms pris för banbrytande enkelcellstekniker och sina viktiga upptäckter av genregleringsmekanismer i enskilda celler. Hans forskargrupp utvecklade en ny metod för analys av transkriptomet i enskilda celler, vilken blev ett viktigt genombrott och anses ha stor potential när det gäller analyser av kliniskt relevanta celler.

Han tar emot priset om 100 000 kronor vid en ceremoni i Lund den 2 november och uppmärksammas även i samband med installationshögtiden vid Karolinska Institutet. Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre och särskilt lovande forskare inom de medicinska vetenskaperna. Landets medicinska fakulteter utser sina egna pristagare.