Publicerad: 2021-09-01 10:10 | Uppdaterad: 2021-09-27 19:08

Eric K. Fernströms pris 2020, framflyttat till 2021, tilldelas Gonçalo Castelo-Branco

Portrait of Gonçalo Castelo-Branco in Biomedicum.
Gonçalo Castelo-Branco, foto: Ulf Sirborn.

Gonçalo Castelo-Branco på Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tar emot 2021 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet, för sin betydelsefulla forskning inom oligodendrocyt/myelin-området och multipel skleros.

Han tar emot priset vid en ceremoni i Lund och uppmärksammas även i samband med installationshögtiden vid Karolinska Institutet.

"Dr. Castelo-Branco har bedrivit framgångsrik forskning med viktiga genombrott inom oligodendrocyt/myelin-området. Dynamiken för oligodendrocyters differentiering och mognad har visats och molekylära mekanismer har identifierats som reglerar epigenetiska tillstånd för oligodendrocythärstammande celler, särskilt för oligodendrocytprecursorceller (OPCs), vilka medierar remyelinering vid demyeliniseringssjukdomar som multipel skleros (MS). Genom att använda single-cell RNA sekvensering har nya embryonala cell-stater såsom föregångarna till OPCs, och postnatala OPC befunnits vara transkriptionellt lika oavsett var de kommer ifrån. En viktig upptäckt är att sjukdomsspecifika oligodendrocythärstammande celler återfinns i hjärnan hos patienter med MS."

De sakkunnigas motivering

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett nordiskt pris och sju priser till yngre och särskilt lovande forskare inom de medicinska vetenskaperna. Landets medicinska fakulteter utser sina egna pristagare.