Publicerad: 2010-10-26 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-09 13:03

Eric K. Fernströms pris 2010 tilldelas Jussi Taipale

[PRESSMEDDELANDE 2010-10-26] Erik K. Fernströms pris 2010 från Karolinska Institutet delas ut till Jussi Taipale, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära för hans banbrytande forskning om tillväxten hos celler och organ och vad det är som går fel när cancer uppstår.

Priskommittén för Fernströms pris vid Karolinska Institutet har i år beslutat att Jussi Taipale får priset för sina studier om kontroll av celltillväxt.

- Jussi Taipale hör till de yngre, särskilt lovande forskarna vid Karolinska Institutet. Vi har utsett honom till årets pristagare för att hans forskning har stor medicinsk betydelse för förståelsen av hur genetisk variation är kopplad till biologisk funktion och uppkomst av cancersjukdom, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning.

Det har varit känt i 30 år att celldelning kräver närvaro och påverkan av tillväxtfaktorer. Det har också varit känt att dessa påverkar så kallade transkriptionsfaktorer, det vill säga proteiner som i sin tur påverkar uttrycket av gener som är nödvändiga för celltillväxt och celldelning. Men exakt hur denna komplicerade process går till vet forskarna inte i dag. Om det blir känt vilka mekanismerna är bakom tillväxt och celldelning och vad som gör att kroppens olika organ får olika form och storlek, kan vi också bättre förstå mekanismerna bakom okontrollerad celltillväxt i cancer.

Jussi Taipale och hans forskargrupp har kommit en bit på väg i sina studier av på vilket sätt tillväxtfaktorerna driver cellcykeln. Genom att använda storskaliga biologiska testmetoder och systembiologisk analys har han identifierat centrala genetiska komponenter som reglerar celldelning och genuttryck i specifika organ.

- En viktig fråga som vi studerar är varför det krävs ett så stort antal gener för att cancer ska uppstå och varför vissa typer av gener förändras vid olika former av cancer, säger Jussi Taipale.

Hans forskargrupp studerar bland annat tjocktarmscancer, prostatacancer, hudcancer och bröstcancer.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation.