Publicerad: 2023-02-01 08:40 | Uppdaterad: 2023-02-07 14:50

Eric Emanuelsson och Jessica Norrbom får FyFas pedagogiska pris 2022

Eric Emanuelsson och Jessica Norrbom står intill varandra och håller i varsitt diplom.
Eric Emanuelsson och Jessica Norrbom, institutionen för fysiologi och farmakologi.

Institutionen för fysiologi och farmakologi delar ut två pedagogiska pris årligen, ett för juniora lärare och ett för seniora lärare. FyFa pedagogiska priset 2022 tilldelades Eric Emanuelsson och Jessica Norrbom under FyFas julmingel den 20 december 2022.

Nomineringar till FyFa pedagogiska pris görs av utbildningsadministratörer och kurshandledare/momentansvariga samt studenter i samband med kursvärderingen. Beslut fattas sedan av utbildningsansvarig och prefekt.

Ett diplom med motivering och ett pris på 10 000 kronor tilldelades båda prismottagarna.

FyFa pedagogiska pris för seniora lärare

Assisterande lektor Jessica Norrbom vid institutionen för fysiologi och farmakologi får FyFas pedagogiska pris 2022 för seniora lärare. Jessica undervisar i fysiologi på flera av Karolinska Institutets program och kurser.

Motivering: Jessica Norrbom har alltid varit oerhört engagerad i undervisningen vid FyFa, både som kursansvarig och som lärare på ett stort antal kurser. Nu har hon dessutom, med sin lösningsfokuserade attityd och positiva energi, haft en nyckel roll i att, och inspirerat sina kollegor till att, utveckla och få igång FyFas nya ”Master’s Programme in Translational Physiology and Pharmacology”. Utan hennes hårda arbete hade det inte blivit något program.

– Det känns kul och motiverande att mitt arbete med undervisning och utbildning uppskattas, jag blev väldigt glad för priset, säger Jessica Norrbom.

FyFa pedagogiska pris för juniora lärare

Doktorand Eric Emanuelsson vid institutionen för fysiologi och farmakologi får FyFas pedagogiska pris 2022 för juniora lärare.

Motivering: Eric Emanuelsson erhåller FyFa’s pedagogiska pris för Doktorander eller Postdocs 2022 för hans mycket uppskattade engagemang för undervisningen inom ämnet fysiologi. Han väcker stor tillit hos sina kollegor vid FyFa genom att alltid leverera en undervisning med hög pedagogisk kvalitet.

– Först och främst blev jag väldigt glad och stolt över att tilldelas detta pris. Då undervisning utgör en relativt stor del av min doktorandtjänst är det extra kul att få uppskattning för det, säger Eric Emanuelsson.