Publicerad: 2014-06-18 16:54 | Uppdaterad: 2014-06-18 17:12

Eric Asaba är ny docent vid KI/NVS i arbetsterapi

Den 12 juni 2014 utnämndes Eric Asaba vid sektionen för arbetsterapi till docent i arbetsterapi.