Publicerad: 2017-09-06 12:32 | Uppdaterad: 2017-09-06 12:43

ERC-startanslag till två forskare på KI

KI-forskarna Erik Melén och Georgios Sotiriou är två av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC).

Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande forskningsarbete. Startanslaget motsvarar 1,5 miljoner euro som fördelas över fem år. Utöver detta får Georgios Sotiriou, som är den första KI-forskaren inom området fysikvetenskap och teknik, 312 500 euro för att täcka kostnader för utrustning.

Läs mer om anslagen i ett pressmeddelande från ERC

Nya biomarkörer för sjukdomar i luftvägarna

Erik Melén är barnallergolog och docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM). Hans ERC-projekt, TRIBAL (A Translational approach to Identify Biomarkers for Asthma and Lung function impairment), syftar till att få fram ny kunskap som möjliggör att kronisk lungsjukdom kan förebyggas redan i barndomen samt att identifiera biomarkörer av betydelse för att få fram nya läkemedel mot astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Hos barn är astma den idag vanligaste kroniska sjukdomen och mer än 300 miljoner människor är drabbade över hela världen. Det finns i dagsläget ingen botande behandling. Barnastma som kvarstår i vuxen ålder är förknippat med nedsatt lungfunktion och en ökad risk för KOL.

– Om man vill förebygga kronisk sjukdom i vuxen ålder är det viktigt att börja tidigt, redan under barndomen. Jag är otroligt tacksam för möjligheten att ta emot ERC-finansiering för det här projektet. Det har även varit en mycket givande erfarenhet för mig som forskare att genomgå själva ansökningsprocessen för ERC-anslag, säger Erik Melén.

TRIBAL är ett projekt som baseras på den svenska BAMSE-studien, en världsledande födelsekohort med 4 089 deltagare, som nu följs upp till 22-24 års ålder. BAMSE-studien leds också av Erik Melén.

Bekämpa antimikrobiell resistans med nanoteknik

Georgios Sotiriou, foto: Alexandra Teleki.Georgios Sotiriou, forskarassistent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, forskar med det övergripande målet att utveckla nanobiomaterial, verktyg och metoder i medicinska syften. Huvudfokus ligger på en teknik som kallas aerosolteknik, med vilken forskarna skapar nanomaterial och utrustning som används inom biomedicin.

Syftet med hans ERC-projekt, PROMETHEUS, är att använda aerosoltekniken och utveckla nästa generations antibakteriella medicintekniska produkter för att bekämpa infektioner och antimikrobiell resistens. Antimikrobiell resistens utgör ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan, och uppskattas bli den vanligaste dödsorsaken inom 30 år.

"Jag är mycket glad och hedrad över att få detta anslag som gör att jag kan arbeta inom det spännande området som nanoteknik för medicinska syften är, och att försöka tackla morgondagens globala hälsoutmaningar", säger Georgios Sotiriou.

Tillvägagångssättet för hans och hans kollegors forskning är multidisciplinärt och kombinerar kompetens från material- och processteknik, bioteknik och hälsovetenskap. Detta gör det möjligt att skapa biomaterial och utrustning som kan användas till allt från diagnostik till behandlingar.

Text: Selma Wolofsky