Publicerad: 2017-09-06 13:33 | Uppdaterad: 2017-09-06 13:54

ERC-startanslag till IMM-forskare

Erik Melén är en av de unga forskningsledare som i år får startanslag från det europeiska forskningsrådet (ERC). Syftet med ERC:s startanslag är att stödja begåvade forskare som befinner sig i början av sin karriär och som redan har utmärkt sig genom nyskapande forskningsarbete. Startanslaget motsvarar 1,5 miljoner euro som fördelas över fem år.

Läs mer om anslagen i ett pressmeddelande från ERC.

Nya biomarkörer för sjukdomar i luftvägarna

Erik Melén är barnallergolog och docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin (IMM). Hans ERC-projekt, TRIBAL (A Translational approach to Identify Biomarkers for Asthma and Lung function impairment), syftar till att få fram ny kunskap som möjliggör att kronisk lungsjukdom kan förebyggas redan i barndomen samt att identifiera biomarkörer av betydelse för att få fram nya läkemedel mot astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Hos barn är astma den idag vanligaste kroniska sjukdomen och mer än 300 miljoner människor är drabbade över hela världen. Det finns i dagsläget ingen botande behandling. Barnastma som kvarstår i vuxen ålder är förknippat med nedsatt lungfunktion och en ökad risk för KOL.

– Om man vill förebygga kronisk sjukdom i vuxen ålder är det viktigt att börja tidigt, redan under barndomen. Jag är otroligt tacksam för möjligheten att ta emot ERC-finansiering för det här projektet. Det har även varit en mycket givande erfarenhet för mig som forskare att genomgå själva ansökningsprocessen för ERC-anslag, säger Erik Melén.

TRIBAL är ett projekt som baseras på den svenska BAMSE-studien, en världsledande födelsekohort med 4 089 deltagare, som nu följs upp till 22-24 års ålder. BAMSE-studien leds också av Erik Melén.