Publicerad: 2017-12-02 10:50 | Uppdaterad: 2017-12-04 11:28

ERC Consolidator-anslag 2017 till två forskare vid KI

KI-forskarna Anca Catrina och Olov Anderson tilldelas Europeiska forskningsrådet (ERC) Consolidator-anslag om 2 miljoner euro var över en femårsperiod.

Totalt inkom 2 538 ansökningar i utlysningen, varav 329 beviljades till toppforskare från hela Europa. Anslagen är en del av EU-programmet Horizon 2020 för forskning och innovation och uppgår till totalt 630 miljoner euro.

Anca Catrina

Projekt: Prediktion och prevention vid reumatoid artrit: PREVENT RA

Anca Catrina, foto: Creo Media Group. Projektet syftar till att förstå tidiga mekanismer som leder till utveckling av kronisk ledinflammation vid reumatoid artrit (RA). Forskarna kommer att studera de mekanismerna som aktiveras i slemhinnorna hos genetiska mottagliga individer, och som utgör startpunkten för de immunreaktioner som orsakar ledsmärta och benförlust redan innan sjukdomsdebut. Detta kommer att göra det möjligt att effektivt identifiera individer med risk för framtida sjukdom, och att utveckla nya strategier för att fördröja eller i bästa fall förhindra sjukdomens utveckling.

Anca Catrinas profilsida

Anca Catrinas forskargrupp

Olov Andersson

Projekt: in vivo screen för cellulär omprogrammering till β-celler – mot en framtida regenerativ terapi för diabetes

Olov Andersson, foto: Ulf SirbornDiabetes, både av typ 1 och de senare skedena av typ 2, kännetecknas av ett minskat antal fungerande β-celler. Detta är en viktig händelse under sjukdomsförloppet som orsakar eller förvärrar brister i kroppens förmåga att reglera nivåerna av glukos. Projektet fokuserar på att identifiera faktorer som kan få celler att omprogrammeras till β-celler och därmed öka β-cellmassan. Forskarna kommer först att identifiera de faktorer som kan stimulera omprogrammering av celler till β-celler hos zebrafisk, eftersom det är viktigt att undersöka signalsystemet i en levande organism. Därefter följs resultaten upp för att utvärdera om samma faktorer kan fungera i celler från människa, få bättre förståelse för omprogrammeringsprocessen, och förhoppningsvis utveckla bättre läkemedel mot diabetes.

Olov Anderssons profilsida

Olov Anderssons forskargrupp

ERC:s Consolidator-anslag

Anslaget tilldelas framstående forskare, oavsett nationalitet och ålder, som har minst sju och upp till tolv års erfarenhet efter doktorsexamen, och en mycket lovande vetenskaplig karriär. Forskningen måste bedrivas vid ett offentligt eller privat forskningsinstitut i någon av EU:s medlemsstater eller associerade länder. Anslag (högst 2 miljoner euro per projekt) beviljas för upp till fem år och täcker huvudsakligen anställning av forskare och övrig personal för konsolidering av mottagarnas arbetsgrupper.