Publicerad: 2014-02-16 20:26 | Uppdaterad: 2014-02-16 20:32

Epigenetisk reglering krävs för rätt antal kromosomer

Fel antal kromosomer i cellerna är ett kännetecken för cancer. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Structural and Molecular Biology visar forskare vid Karolinska Institutet att en liten epigenetisk förändring spelar en viktig roll för korrekt fördelning av kromosomerna.

När en cell delar sig ska båda de nya dottercellerna få lika många kromosomer. Men tumörceller har nästan alltid fått antingen för få eller för många kromosomer, vilket leder till felaktigt uttryck (avläsning) av en mängd olika gener. När en cell är på väg att dela sig tar celldelningsmaskineriet tag i den så kallade centromeren för att separera kromosomerna till de båda dottercellerna.

I den aktuella studien har forskarna visat att en epigenetisk förändring, som innebär att en liten kemisk grupp sätts på histon H2B (kallat H2Bub1), underlättar en viktig strukturförändring av centromeren strax före celldelningen. Sedan tidigare är det känt att proteiner som modifierar H2B också har en roll i canceruppkomst och tumöraggressivitet. Det har förklarats med att H2B är inblandat i cellens svar på DNA-skador, där felaktig eller utebliven reparation av skadat DNA leder till kromosomförändringar om H2Bub1 saknas.

– Vår studie bekräftar den rollen, men vi utvidgar den till att även inkludera en annan mekanism som direkt leder till felaktigt antal kromosomer i cellerna, säger Peter Svensson vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, en av forskarna som gjort studien.

Forskarna bakom den nya studien menar att det faktum att den här mekanismen på många sätt är identisk mellan mänskliga celler och jästceller visar på att den spelar en mycket viktig roll i att säkerställa en korrekt kromosomfördelning vid varje celldelning. Forskningen har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet och Cancerfonden. Forskningsledare har varit professor Karl Ekwall, institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Publikation

Centromeric histone H2B monoubiquitination promotes noncoding transcription and chromatin integrity
Laia Sadeghi, Lee Siggens, J Peter Svensson & Karl Ekwall
Nature Structural & Molecular Biology, online 16 February 2013