Publicerad: 2021-10-12 11:25 | Uppdaterad: 2024-03-22 11:29

Epigenetik ger svar om MS

Maja Jagodic forskar om hur sjukdomen MS uppstår och varför olika patienter drabbas så olika hårt. Forskning på epigenetisk nivå är lämplig både för att förstå sjukdomen och för att hitta nya sätt att behandla den, menar hon.

Portrait of Maja Jagodic in the lab.
Maja Jagodic är professor i neuroinflammation och forskar om MS. Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

– Jag forskar om epigenetik i sjukdomen multipel skleros, MS. Det är ett spännande forskningsfält att verka i, för det har skett många framsteg de senaste decennierna, samtidigt som det är mycket kvar att uträtta. Vi förstår fortfarande inte mekanismerna i sjukdomen och det saknas botande behandlingar. Ett stort antal riskgener är identifierade, liksom en rad riskfaktorer i miljö och livsstil. Därför intresserar vi oss just för den epigenetiska nivån – man kan beskriva det som att det är där som genetik och miljöfaktorer sammanstrålar. Dessutom är det antagligen en bra nivå att behandla sjukdomen på.

Vad vill ni veta?

– Vi försöker besvara två frågor. Den första är hur sjukdomen uppstår? Vad är det som triggar den aggressiva immunreaktion som startar allt detta? Den frågan gäller framför allt immunsystemet. Den andra frågan är vilka faktorer som styr hur aggressivt sjukdomen yttrar sig hos en viss individ? Varför drabbar den olika patienter så olika? Den frågan gäller i första hand hjärnan.

– I vår forskning utgår vi oftast från patientprover där vi kartlägger olika samband. Sedan går vi till labbänken med våra upptäckter för att utforska sambanden i detalj och förstå mekanismerna bakom.

Vad hoppas du uppnå?

– Vårt yttersta mål är att vår forskning ska bidra till nya behandlingar som dels stoppar multipel skleros helt, dels verkar mycket precist i cellen och därför blir skonsammare för patienten än dagens behandlingar. Men för att nå dit behöver vi först förstå sjukdomen mycket bättre. I ett bredare perspektiv hoppas jag också att vår forskning bidrar till ökad kunskap generellt om epigenetik vid inflammatoriska, autoimmuna och neurodegenerativa processer. Det molekylära mekanismer vi studerar är oftast mycket grundläggande och därför relevanta för många sjukdomar.

Om Maja Jagodic

Professor i neuroinflammation vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic är född 1974 i Belgrad, Jugoslavien. Hon fick sin grundutbildning i molekylärbiologi, fysiologi och experimentell biomedicin vid Universitetet i Belgrad, med examen 1999, och disputerade vid KI 2004. 2006-2008 var hon postdoc vid institutionen för onkologi, Cambridge University, Storbritannien. Sedan 2008 leder hon en forskargrupp vid KI.

Jagodic blev docent 2014. Hon har bland annat tilldelats ett projektbidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse om 28 miljoner kronor samt ett ERC Consolidator Grant om cirka 2 miljoner euro.

Maja Jagodic har anställts som professor i neuroinflammation vid Karolinska Institutet från 1 april 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Maja Jagodic