Publicerad: 2016-11-29 12:40 | Uppdaterad: 2019-07-26 15:51

Enzymforskning ger en ny bild av depression

Depression är den dominerande psykiska sjukdomen och den vanligaste orsaken till sjuklighet I västvärlden. Nu har forskare vid Karolinska Institutet lyckats hitta en koppling mellan utveckling av depressionsbenägenhet och förekomst av ett enzym i hjärnan under fostertiden.

Portrait of Magnus Ingelman-Sundberg
Magnus Ingelman-Sundberg. Foto: Andreas Andersson.

Trots att uppskattningsvis drygt fyra procent av världens befolkning lider av depression, och trots att cirka 1500 individer begår självmord varje år i Sverige så är förståelsen av depressionens patofysiologi fortfarande oklar och få nya upptäkter av mekanismer har gjorts. Antalet nya godkända farmakologiska behandlingar har lyst med sin frånvaro trots intensiv forskning i ämnet.

Forskare vid Karolinska Institutet har karakteriserat rollen av enzymet CYP2C19 för depression och förändringar i hjärnan. Enzymet omsätter många neuroaktiva föreningar, bl a antidepressiva, och är i vuxen ålder huvudsakligen lokaliserat till levern.

– Vi har tidigare funnit att CYP2C19 genen uttrycks i fetal hjärna. Dock försvinner uttrycket i hjärna efter födelsen både hos möss och människor, men finns kvar i levern. Vi fann att möss som överuttrycker denna mänskliga gen under fosterlivet i vuxen ålder får minskad volym av hippocampus, förändrad sammansättning av nervceller i detta organ och drabbas av i högre grad av depression och ångest än kontrollmössen, säger Magnus Ingelman-Sundberg, som tillsammans med Marin Jukic varit ledare för studien.

porträtt av Marin Jukic
Marin Jukic. Foto: Anna Huguet Ninou.

Förändrad funktion hos hippocampus intressant

Hippocampus är mycket central för hjärnans reglering av stress och känslor. Fyndet av förändrad struktur och funktion hos hippocampus vid överuttryck av CYP2C19 är intressant. I den nya studien har nu forskarna gått vidare för att undersöka i vilken utsträckning dessa fynd i mus kan översättas till människa.

Som hjälp för denna analys är det faktum att fyra procent av befolkningen saknar enzymet CYP2C19 medan trettio procent har förhöjt uttryck av samma enzym. Genom analys av magnetisk resonans- baserade mätningar av storleken på hippocampus samt statistik för självmord och tester för mätning av depressivt tillstånd från tusentals personer fann forskarna att avsaknad av enzymet var förknippad med en större volym på hippocampus.

– De här personerna uppvisade en mindre grad av depressionsbenägenhet. Omvänt fann vi att ökad aktivitet av CYP2C19 associerades till högre självmordsbenägenhet hos deprimerade patienter, säger Marin Jukic.

Resultaten som presenteras i den internationella publikationen Molecular Psychiatry visar att benägenheten för depression och hippocampusfunktion till viss del programmeras i fosterlivet. Foster som saknar CYP2C19 får i vuxen ålder lägre risk för depression och har större hippocampi.

– Dessa fynd bildar en bas för identifiering av nya biomarkörer för depression samt stärker tesen att vår CYP2C19 depressionsmodell för mus kan användas för att förstå nya mekanismer för uppkomst av depression samt användas för screening av nya läkemedelskandidater för antidepressiv effekt, avslutar Magnus Ingelman-Sundberg.

Publikation

"Elevated CYP2C19 expression is associated with depressive symptoms and hippocampal homeostasis impairment"
M M Jukić, N Opel, J Ström, T Carrillo-Roa, S Miksys, M Novalen, A Renblom, S C Sim, E M Peñas-Lledó, P Courtet, A Llerena, B T Baune, D J de Quervain, A Papassotiropoulos, R F Tyndale, E B Binder, U Dannlowski, M Ingelman-Sundberg
Molecular Psychiatry, publicerad online 29 november 2016, doi: 10.1038/mp.2016.204