Publicerad: 2021-04-01 15:49 | Uppdaterad: 2021-04-01 15:49

Entreprenörsstipendium till Gunnar Johanson

Gunnar Johanson vid IMM:s enhet för integrativ toxikologi tilldelas Åforsk entreprenörsstipendium 2021 med anledning av projektet Evaqvent som han driver tillsammans med Urban Svedberg. Bakgrunden är arbetsmiljöproblemet med kemiska ämnen i containrar.

Containrar har ersatt löslastning och möjliggjort en explosionsartad utveckling av internationell handel. Detta har medfört ett nytt arbetsmiljöproblem. Gunnar Johansons forskning visar att var åttonde container som kommer till Sverige har halter av kemiska ämnen i luften som överskrider gränsvärdet för arbetsmiljön. Flera av ämnena är cancerframkallande. De utgörs av aktivt tillsatta bekämpningsmedel men främst av ämnen som naturligt avgår från godset. De flesta som arbetar med att lasta ur eller inspektera containrar är omedvetna om riskerna. Gunnar Johanson och Urban Svedberg har utvecklat och patentsökt en ny metod att enkelt, snabbt och säkert förventilera innan urlastning eller inspektion. Produkten innefattar ett komplett paket inklusive specialdesignad sugplatta, slangar, fläkt, differentialtrycksmätare mm. De centrala komponenterna (sugplatta och fläkt) tillverkas i Sverige. Marknaden är potentiellt stor, uppskattningsvis 250 miljoner sjöfartscontainrar lastas ur per år globalt.

Stipendiet på 200.000 kr delas ut vid Sveriges Innovationsriksdag.

Läs mer om Åforsk entreprenörsstipendium och årets pristagare.

Årets stipendiater har utmärkt sig i en stenhård konkurrens och presenterar extraordinära innovationer inom områden som energi, säkerhet, arbetsmiljö, smarta material, hållbarhet, miljö, agriculture, AI, medtech och spacetech. En röd tråd för årets stipendiater är att de innovativa affärsidéerna också handlar om hållbarhet och miljö till gagn för natur och människor och att förbättra, utveckla och förnya för att nå kostnadseffektivitet och spara på resurser.

Swedish Incubators & Science Parks