Publicerad: 2022-01-21 11:10 | Uppdaterad: 2022-02-03 12:58

Entré till campus Solna stängs när ny tunnelbanestation byggs

I mars 2022 kommer infarten från Solnavägen till KI:s campus stängas då arbetet med byggnation av den nya tunnelbanestationen börjar. Arbetet beräknas pågå under två års tid.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten då ett körfält på Solnavägen stängs av och busshållplatsen flyttas cirka 100 meter norrut. En del av tegelmuren vid KI tas ned och delar av trädgården innanför muren kommer att användas under byggskedet. Under arbetet med den nya tunnelbanestationen kommer bilar inte kunna köra in på KI:s campus från Solnavägen. Tillfällig infart för bilister blir från Tomtebodavägen. Även gång- och cykeltrafikanter kommer att nå campus Solna via alternativa vägar under byggtiden.