Publicerad: 2021-09-07 18:44 | Uppdaterad: 2021-09-15 09:52

Enklare för forskare att hitta rätt core-facilitet

Infrastrukturrådet har beslutat att genomföra ett pilotprojekt med en single point of contact-funktion, SPOC, för frågor rörande forskningsinfrastruktur under hösten. Syftet med projektet är att underlätta för Karolinska Institutets forskare och bättre utnyttja universitetets resurser.

Satsningen ingår som en del i KI:s strategi för forskningsinfrastruktur, där bland annat behovet av enklare kontaktvägar och vägledning för användarna identifieras. Tanken med en SPOC är att forskare ska kunna få hjälp med att hitta relevant anläggning, verktyg eller service som kan bistå med analysmetoder för att besvara en viss frågeställning.

SPOC-funktionen ska också ha kunskap om – och kunna hänvisa vidare till – rätt instans inom universitetsadministrationen eller myndigheter för vägledning rörande avtal, regelverk och liknande kopplat till användning av forskningsinfrastruktur. Även core-faciliteter ska kunna vända sig till SPOC-funktionen för att få rådgivning.

Pilotprojektet kommer att starta i mitten av september och pågå i tre månader. Därefter kommer försöket utvärderas med målet att lansera en mer permanent SPOC-funktion under våren 2022.

SPOC för forskningsinfrastruktur kommer att vara öppen under kontorstid och nås via spocinfrastructure@ki.se. Det kommer också vara möjligt att boka personliga möten vid behov.

Kontakta SPOC-funktionen

Välkommen med dina frågor så att vi tillsammans kan utveckla SPOC-funktionen för forskningsinfrastruktur under pilotprojektet!

spocinfrastructure@ki.se
 

Läs mer på sidan SPOC för forskningsinfrastruktur