Publicerad: 2021-04-27 10:59 | Uppdaterad: 2021-04-27 11:13

Enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier till studenter, doktorander och medarbetare – ditt svar är viktigt

I början av maj skickas en stor enkätundersökning med post hem till sammanlagt cirka 125 000 studenter, doktorander och medarbetare vid svenska lärosäten. Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige och ska kartlägga förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

Enkätens avsändare är Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Enkäten kan besvaras på både svenska och engelska.

Resultaten från enkäten ska utgöra basen för en forskningsstudie ledd från  Karolinska Institutet med Christina Björklund som  forskningsledare.

Resultaten planeras att publiceras under första delen av 2022 och ska utgöra ett forskningsbaserat underlag för ny kunskap om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier för att implementera åtgärder i högskolesektorn.

Karolinska Institutet kommer därutöver att analysera resultaten från våra studenter, doktorander och medarbetare.

Ditt svar på enkäten kommer att betyda mycket för hur vi gemensamt kan skapa en bättre studie- och arbetsmiljö och högre kvalitet i utbildning och forskning. Forskningsbaserad kunskap ger oss möjlighet att implementera rätt åtgärder. Därför är varje svar viktigt!

Initiativet till forskningsstudien kommer från forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.  Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella genussekretariatet är initiativtagare och leder programmet. KI koordinerar programmet via programledare Karin Dahlman-Wright. KI:s forskningsprogram om utsatthet i akademin.