Publicerad: 2022-04-06 17:00 | Uppdaterad: 2022-04-06 17:18

Enkät om forskningsdatahantering

Illustration av enkät
Illustration av enkät Foto: Pixabay

Research Data Office (RDO)s uppdrag är att ge KI:s forskare stöd för att hantera forskningsdata.

Datahantering spänner över hela forskningsprocessen från planering och insamling av data, lagring och analys av data, tillgängliggörande av data samt dokumentation och arkivering.

Hjälp oss att identifiera behov och problem inom forskningsdatahantering genom att svara på vår korta anonyma enkät!

Tack på förhand!

RDO teamet

Research Data Office