Publicerad: 2022-12-02 09:56 | Uppdaterad: 2022-12-02 09:57

Enkät om FM:s service i Biomedicum

Illustration av enkät
Illustration av enkät Foto: Pixabay

Medarbetarundersökningen är den första som har genomförts sedan etableringen av Facility Management (FM), 2018. Undersökningen gav alla anställda i Biomedicum möjlighet att besvara 18 frågor om FM:s service och support. Vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Av de som svarade på enkäten var 74% nöjda eller mycket nöjda med FM:s service och support. FM kommer att fortsätta arbeta effektivt och med ett systematiskt förbättringsarbete så att vi kan behålla detta goda resultat och med ambitionen att förbättras ytterligare. 

Förbättringsförslag

FM har analyserat resultatet och valt ut några förbättringsförslag fokusera på.

Prioriterande områden för förbättringar:

  • Tillhandahållandet av ett väl fungerande konsignationslager, Supply Center.
  • Tydligare information om FM:s serviceutbud.
  • Utrusta mötesrummen för digitala möten.

Enkätsvar

Du kan ta del av rapporten, alla dess frågor och svar här.