Publicerad: 2022-03-17 14:52 | Uppdaterad: 2022-03-17 14:52

Engelsk finansiell rapport för 2021

Nu finns en engelsk finansiell rapport om KI:s verksamhet 2021, "Financial summary 2021". Den är till stora delar en engelsk översättning av det finansiella avsnittet i KI:s årsredovisning 2021.