Publicerad: 2023-10-19 10:36 | Uppdaterad: 2023-10-19 10:38

Engagemang och samarbete mellan program och professioner under IPL-dagen

Paneldiskussion under IPL-dagen.
Deltagare i panelen var: Agneta Smith Jonasson, Ioannis Parodis, Sara Dahllöv, Helena Brodin, Helen Conte och Ioannis Parodis. Foto: Thomas Nixon.

Närmre 800 studenter som går första terminen på KI:s utbildningsprogram deltog på dagen för interprofessionellt lärande (IPL-dagen) den 17 oktober 2023.

Grupper från olika program under IPL-dagen.
Diskussionsgrupp i Flemingsberg under IPL-dagen. Foto: Emma Karlsson

Interprofessionellt lärande (IPL) är lärande som uppstår när studenter från olika utbildningsprogram interagerar och lär sig av varandra. Något som är viktigt för framtida arbete inom hälso- och sjukvård.

– Genom att interagera och lära sig från varandra och studenter från andra program får de utveckla sin förmåga att identifiera och beskriva kompetenser hos olika professioner, som de senare kommer att samarbeta med i framtiden, säger Karen Gustafsson, projektkoordinator vid Enheten för Undervisning och Lärande.

Framtidens patient och paneldiskussion

Dagen började digitalt med en introduktion till interprofessionellt lärande följt av ett föredrag av Helena Nordenstedt och Lars Frelin som pratade om framtidens patient och utmaningar och möjligheter för lokal och global hälsa. Deltagarna fick göra ett digitalt test via Menti med frågor om global hälsa där även tre vinnare korades.

Förmiddagen avslutades med en paneldiskussion där panelen bestod av olika professioner och patienten Agneta, som delade sina erfarenheter och möten med olika vårdprofessioner. Paneldiskussionen var en inledning till eftermiddagens aktiviteter, där studenter från olika utbildningsprogram samlades i grupper för att diskutera liknande patientfall.

Interprofessionellt samarbete med patienten i fokus

Under eftermiddagen delades studenterna in i grupper med studenter från olika program. Uppgiften var att tillsammans diskutera ett patientfall och identifiera vad varje profession, till exempel en sjuksköterska, fysioterapeut, läkare och psykolog, kunde göra för att behandla patienten. När grupperna fått diskutera sina fall fick de fylla i en matris där det framgick hur de olika yrkesrollerna skulle behandla patienten och vilka samarbeten som fanns.

– Det huvudsakliga målet med IPL-dagen är att tidigt under utbildningen fokusera på olika synsätt på hälsa och patientsäkerhet samt att illustrera syftet och vikten med interprofessionellt samarbete som ett sätt att stödja folkhälsan, säger Karen Gustafsson.

Dagen bjöd på ett stort engagemang och högt deltagande från både studenter, handledare och föredragshållare. Nästa tillfälle är vårterminen 2024.

Bakgrund IPL-dagen vid KI

  • IPL-dagen ordnades för första gången på Campus Solna hösten 2019. På grund av COVID-19 pandemin flyttades dagen till en digital plattform. Efter pandemin har förmiddagen varit digitalt, medan eftermiddagen arrangerats live på campus Flemingsberg.
  • Dagen koordineras av Enheten för Undervisning och Lärande i samarbete med IPL-promotorer som är knutna till olika program.
  • KI:s övergripande strategi för interprofessionell inlärning syftar till att förbereda studenterna för effektivt samarbete i sina framtida professioner.