Publicerad: 2010-08-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Enbart hjärtmassage lika bra som mun-mot-munmetoden

Att ge enbart hjärtmassage som en första hjälp när någon har drabbats av hjärtstopp är lika effektivt som att ge hjärtmassage i kombination med konstgjord andning visar en nyligen publicerad studie.

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med SOS Alarm granskat 1 700 fall av hjärtstopp i Sverige. Det är fall där privatpersoner gjort en första insats med hjärt-lungräddning. Studien visar att chansen att överleva hjärtstopp är lika stor med enbart hjärtmassage som med en kombination av hjärtmassage och konstgjord andning.

Varje år drabbas cirka 5 000 svenskar av hjärtstopp varav endast cirka åtta procent överlever. Forskarna hoppas att de nya forskningsresultaten ska få fler människor att våga hjälpa någon som har drabbats av ett hjärtstopp. I dag finns det cirka en miljon svenskar som har utbildning i hjärt- och lungräddning och det är viktigt att allmänheten rycker in vid ett misstänkt hjärtstopp eftersom det är bråttom. Många människor känner motstånd inför att göra mun-mot-mun-inblåsningar, dels därför att de är svåra att utföra och dels när det är en person som man inte känner och som är sjuk. KI-forskarna tror att fler människor nu kommer att vilja hjälpa till i akuta fall innan ambulans anländer. Chansen att överleva ökar till 50 procent om det finns någon på plats som kan rycka in och hjälpa till med en gång.

Studien får stöd av ytterligare en amerikansk studie och som visar att enbart hjärtmassage som en första hjälp vid hjärtstopp hos vuxna, ger minst lika bra effekt som den tidigare vedertagna metoden, hjärtmassage i kombination med konstgjord andning, mun-mot-mun-metoden.

Resultaten gäller vuxna personer. Om barn drabbas av hjärtstillestånd gäller fortfarande rekommendationen att ge hjärtmassage i kombination med konstgjord andning.

Publikation:

Leif Svensson, M.D., Ph.D., Katarina Bohm, R.N., Ph.D., Maaret Castrèn, M.D., Ph.D., Hans Pettersson, Ph.D., Lars Engerström, M.D., Johan Herlitz, M.D., Ph.D., and Mårten Rosenqvist, M.D., Ph.D.

Compression-Only CPR or Standard CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest

New England Journal of Medicine, 29 juli 2010

För mer information, kontakta: