Publicerad: 2008-10-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

En miljon dollar doneras till astmaforskning

[Pressmeddelande 2008-10-02] Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet har mottagit en miljon dollar (6,5 miljoner kronor) för användning inom forskning om svår astma. Bakom donationen står stiftelsen Sandler Foundation i USA.

Donationen ska användas till att utveckla ett nytt forskningsprogram: The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma at Karolinska Institutet. Forskningsprogrammet kommer att syfta till att bättre karaktärisera hur svår astma kan yttra sig och försöka finna bakomliggande orsaker och mekanismer.

- Svårbehandlad astma är för närvarande den stora utmaningen för att förbättra vården av astmatiker. Dessa patienter har en ökad risk för många olika komplikationer och orsakerna till sjukdomen är ofta okänd. För vanlig astma har forskningen däremot kommit långt och det finns i dag effektiva behandlingsmetoder, säger professor Sven-Erik Dahlén, chef för Centrum för allergiforskning.

Minst fem postdoc-tjänster kommer att utlysas på internationell bas och målsättningen är att det nya forskningsprogrammet ska kunna starta i januari 2009. The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma at Karolinska Institutet är i flera avseenden unikt: Dels genom den omfattande finansieringen och dels för sin uttalade strategi att till programmet knyta forskare som i dag är verksamma inom andra områden än astma.

- Forskningen kommer att bygga på befintlig kompetens vad gäller klinisk forskning om svår astma hos vuxna och barn. Utgående från detta skapas bryggor till nya relevanta forskningsområden som till exempel infektionsmedicin, biomarkörer och molekylärgenetik, säger Sven-Erik Dahlén.

Marion Sandler, som själv har astma, gav donationen i gåva till sin bror Bernard Osher på dennes 80-års dag. Bernard Osher har tidigare tillsammans med sin fru, Barbro Osher, bidragit med cirka 50 miljoner kronor för att bilda Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet.

- The Bernard Osher Initiative for Research on Severe Asthma är för sin framgång inte bara beroende av världsledande forskare, utan även av en ledning med kompetens inom såväl grundläggande som klinisk vetenskap. Det finns följaktligen få forskningsinstitutioner i världen som har kapacitet att driva ett initiativ av den här omfattningen. Karolinska Institutet är i högsta grad en av dessa, säger Marion Sandler, ordförande i Sandler Foundation.

För frågor, kontakta: