Publicerad: 2012-09-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

En av dem blir Karolinska Institutets nästa rektor

[NYHET 2012-09-10] Lars Berglund. Anders Hamsten. Martin Ingvar. De är slutkandidaterna till rektorstjänsten på Karolinska Institutet. Den 11 oktober beslutar konsistoriet vem de förordar regeringen. Men först ska hörandeförsamlingen som representerar KI:s lärare, studenter och övriga anställda rangordna kandidaterna efter en utfrågning den 20 september. Den nye rektorn tillträder den 1 januari 2013.

Slutkandidaterna till rektorstjänsten på KI är:

Lars Berglund

Foto: UC Davis

Professor i medicin och dekan för forskning vid UC Davis Medical Center, Sacramento, Kalifornien, USA.

Född: 24 juli 1950 i Borlänge.

Gör nu: Professor i medicin (sedan 2002) och dekan för forskning (sedan 2008) vid UC Davis Medical Center, Sacramento, Kalifornien.

Utbildning: Läkarexamen vid Uppsala universitet 1981. Disputerade med avhandlingen "Studies on Pyruvate Kinases" vid Uppsala universitet 1977. Postdoktor vid University of California, San Diego 1977-1979. Docent, Uppsala universitet 1980. Leg läkare 1982. Specialistutbildning i medicin och klinisk kemi vid KI och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, 1982-1986.

Karriär i urval: Avdelningsläkare och senare biträdande överläkare och överläkare (ett år) vid institutionen för klinisk kemi, KI och Karolinska universitetssjukhuset 1986-1993. Biträdande professor i medicin vid Columbia University, 1993 där han 1997 blev biträdande föreståndare för Columbia University General Clinical Research Center och professor i medicin år 2000. Biträdande dekan för klinisk forskning vid General Clinical Research Center, UC Davis 2004. Dekan för forskning sedan 2008, UC Davis.

Anders Hamsten

Foto: Ulf Sirborn

Professor i kardiovaskulära sjukdomar vid KI och överläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Född: 20 december 1953 i Älvsbyn.

Gör nu: Professor i kardiovaskulära sjukdomar vid Karolinska Institutet sedan 1999. Överläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset sedan samma år.

Utbildning: Läkarexamen vid KI 1978, leg läkare, 1981. Specialist i hjärtsjukdomar och internmedicin, 1986. Disputerade samma år med avhandlingen "Studies on myocardial infarction at young age". Docent i medicin 1990.

Karriär i urval: Läkare under specialistutbildning vid Danderyds sjukhus 1982-1986, Forskarassistent vid KI 1987-1990, Hjärt-Lungfondens forskartjänst i kardiologi vid KI 1991-1997, avdelningsläkare, biträdande överläkare och överläkare vid Kliniken för Akut och Kardiovaskulär medicin, Karolinska sjukhuset 1987-1998, prefekt vid institutionen för medicin Solna 1999-2004 och 2005-2007, divisionsprefekt Thorax Kärldivisionen, Karolinska universitetssjukhuset 2004-2007.

Martin Ingvar

Foto: Stefan Zimmerman

Professor i integrativ medicin och dekan för forskning vid KI.

Född: 2 mars 1955 i Lund.

Gör nu: Professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet sedan 2007 och dekan för forskning sedan 2010.

Utbildning: Läkarexamen vid Lunds universitet 1984, disputerade inom experimentell hjärnforskning med avhandlingen "Regional cererbal metabolism in epilepsy", 1982, docent i samma ämne 1984. leg läkare, 1987, specialist klinisk neurofysiologi, 1991.

Karriär i urval: Fick 1990 en forskartjänst vid institutionen för klinisk neurofysiologi vid KI där han blev docent 1992. Sedan 1998 föreståndare för Karolinska Institutets MR Center och sedan 2006 föreståndare för Platform Imaging, Stockholm Brain Institute. Tidigare prefekt för institutionen för klinisk neurovetenskap där han även var professor 1999-2007. Sedan 2007 är han professor i integrativ medicin och leder forskningsverksamheten vid Osher Centrum för integrativ medicin vid KI.

Text: Madeleine Svärd