Publicerad: 2024-06-05 10:13 | Uppdaterad: 2024-06-05 13:55

Emma Swärdh får KI:s hållbarhetspris

Kerstin Dahlman-Wright delade ut årets hållbarhetspris till Emma Swärdh under KI:s hållbarhetsdag den 22 maj.
Karin Dahlman-Wright, ordförande i rådet för miljö och hållbar utveckling, delade ut årets hållbarhetspris till Emma Swärdh under KI Sustainability Day den 22 maj. Foto: Stefan Zimmerman

KI har tilldelat årets hållbarhetspris till assisterande lektor Emma Swärdh för hennes engagemang och ledarskap inom hållbar utveckling. Priset delades ut för andra gången och i samband med KI:s hållbarhetsdag den 22 maj. – Jag hoppas att priset kan inspirera fler att engagera sig i hållbarhetsfrågor, säger Emma Swärdh.

Emma Swärdh, fysioterapeut och assisterande lektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har länge arbetat med hållbarhetsfrågor på KI. Nu prisas hon med 30 000 kronor för sina insatser. 

Porträttfoto av Emma Swärdh, avdelningen för fysioterapi, nytt miljö- och hållbarhetsombud vid NVS.
Emma Swärdh. Foto: Privat

– Utmärkelsen visar att mitt engagemang inte bara uppskattas, utan också når ut och påverkar, säger hon. 

Emma Swärdhs intresse för hållbarhetsfrågor väcktes av en föreläsning om kopplingen mellan människans och planetens hälsa. Inspirerad av föreläsningen började hon engagera sig i hållbarhetsfrågor och tog rollen som miljö- och hållbarhetsombud vid NVS.

Hon startade också ett forskningsprojekt om utbildning för hållbar utveckling inom fysioterapeutprogrammet på KI. 

Inspirerar kollegor och studenter

Arbetet med hållbarhetsfrågor på ett medicinskt universitet som KI innebär vissa utmaningar, förklarar Emma Swärdh. En av de största är att arbetet ofta vilar på ett fåtal engagerade medarbetare. 

– Hållbarhet behöver vara ett centralt mål för hela organisationen, genom att leva som man lär, kontinuerligt lärande, deltagande och långsiktigt engagemang. 

Gensvaret och engagemanget från kollegor och studenter är desto större, berättar Emma Swärdh. 

– När medarbetare säger att jag har inspirerat dem att förändra något för miljön eller när fysioterapistudenter kommer fram och säger att de har hittat en ny låga, då vet jag att jag är på rätt plats, säger hon. 

Alla kan göra skillnad

Emma Swärdh uppmuntrar alla som vill arbeta för hållbarhet på KI att ta kontakt med andra som arbetar med frågorna, som miljö- och hållbarhetsombud på de olika institutionerna. 

– Vi behöver varandra mer än någonsin tidigare i dessa komplexa och brådskande frågor, och det gäller att vara generösa med stöd, tips och engagemang. Alla behövs, och man behöver inte vara expert för att börja engagera sig. 

Emma Swärdh ska fira sitt pris tillsammans med familjen. 

– Jag kommer också att passa på att slå mig ner vid en av sjöarna här hemma och reflektera över att man aldrig är för liten för att göra skillnad.

Juryns motivering

”Emma Swärdh har visat enastående engagemang och ledarskap inom hållbar utveckling. Hennes arbete har bidragit till att öka medvetenheten om klimat och hälsa, både lokalt, nationellt och internationellt. Hennes insatser inom forskning och undervisning har säkerställt framtida fysioterapeuters kunskapsutveckling.”