Publicerad: 2015-09-08 15:32 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:37

Emma Andersson och Robert Månsson får Hagbergs pris 2014

Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris i medicin 2014 tilldelas Emma Andersson, forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära och Robert Månsson, forskarassistent vid institutionen för laboratoriemedicin.

Emma Andersson. Foto: Linda LindellEmma Andersson får priset för sin forskning om hur signalvägarna Wnt och Notch kontrollerar celldifferentiering och morfogenes under den embryonala utvecklingen. Det är viktigt att förstå hur dessa signalvägar fungerar eftersom ett antal olika sjukdomstillstånd kan uppstå när de inte fungerar på rätt sätt under fosterutvecklingen. Emma Andersson utför viktig forskning som potentiellt kan hjälpa barn med Alagilles syndrom, en sjukdom som påverkar lever, hjärta och njurar.

Robert Månsson. Foto: Lisa Nordenhem

Robert Månsson får priset för sin forskning om tidiga steg av hematopoies och genomets tredimensionella struktur, och om hur denna genstruktur påverkar transkriptionsreglering. Han är särskilt intresserad av gener som medverkar vid utvecklingen av blodceller. Det övergripande syftet med forskningen är att förstå normal blodcellsutveckling och varför vissa genetiska mutationer kan orsaka blodcancer.

Om priset: Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av pris och forskningsanslag till yngre, disputerade forskare vid Karolinska Institutet. I år delas två pris à 150 000 kronor ut, och pristagarna får också var sitt forskningsanslag om 175 000 kronor. Priset kommer att delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 15 oktober 2015.