Publicerad: 2024-06-13 14:39 | Uppdaterad: 2024-06-13 14:39

ELN enkät

Vad tycker du om KI ELN? Svara på vår enkät!

Enkäten bör ta ca 10 minuter att svara på. 

Detta är ett utmärkt tillfälle att lämna feedback på ELN och forskningsdatahantering och att låta oss veta vilka förändringar/förbättringar du skulle vilja se i framtiden. 

Enkäten är anonym och öppen till och med den 30 juni. 

Din feedback är mycket uppskattad, tack på förhand!