Publicerad: 2017-10-06 00:15 | Uppdaterad: 2017-10-06 00:15

Elisabeth Rydwik ny universitetslektor i fysioterapi med förenad klinisk anställning

Elisabeth Rydwik. Foto: Yanan Li

Från och med den 28 augusti 2017 är Elisabeth Rydwik universitetslektor i fysioterapi med inriktning äldre vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, detta i en förenad anställning som fysioterapeut inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

– Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen och forskningen inom äldreområdet på sektionen för fysioterapi, säger Elisabeth Rydwik.

Det övergripande fokuset för hennes forskning är fysisk aktivitet och träning och effekter av detta på sköra äldre personer, både i eget boende, rehabilitering inom geriatrisk slutenvård samt på äldreboenden. Hon har också studerat olika bedömningsinstrument som till exempel mätning av muskelstyrka, gånghastighet och mer övergripande funktionsmått.

Hennes anställning är en så kallad förenad anställning som fysioterapeut inom SLSO, ett nära samarbete mellan universitet och hälso- och sjukvård.

– Min befattning inom landstinget ger mig bra möjligheter att bedriva kliniskt relevant forskning och ökar möjligheterna för att resultatet av forskningen kommer patienterna till nytta, säger Elisabeth Rydwik.