Publicerad: 2022-02-22 15:30 | Uppdaterad: 2022-02-25 15:06

Elisabeth Rydwik ny forskargruppsledare vid sektionen för fysioterapi

Elisabeth Rydwik, docent vid sektionen för fysioterapi, har utsetts till ny forskargruppsledare vid NVS. Hon leder den nystartade gruppen "Rehabilitation, collaboration and aging".

Porträtt av Elisabeth Rydwik, docent, sektionen för fysioterapi, NVS.
Elisabeth Rydwik, docent och lektor vid sektionen för fysioterapi. Foto: Sanne Jonsson.

Gruppen bildades i februari 2022. Forskningen fokuserar på pre- och rehabilitering för den sköra äldre personen i dess hem, hur vården samverkar samt hur vårdövergångar påverkar olika utfall. Ett genomgående tema är en multiprofessionell ansats/komponent i alla projekt.

Medlemmarna i gruppen består av postdocs, juniora forskare och doktorander med olika professionsbakgrund som fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterska och läkare.

"Jag ser fram emot att forma gruppen tillsammans med medlemmarna och att skapa en god, kreativ och lärande forskningsmiljö" säger Elisabeth Rydwik.

Kontakt

Elisabeth Rydwik Lektor/fysioterapeut