Publicerad: 2018-05-22 15:51 | Uppdaterad: 2018-05-22 16:06

Elisabete Weiderpass utnämnd till ny chef vid IARC

Professor Elisabete Weiderpass

Professor Elisabete Weiderpass har blivit utsedd till ny chef över IARC, en av de mest prestigefyllda posterna inom internationell cancerforskning.

IARC meddelade den 17 maj att Dr. Elisabete Weiderpass utsetts till ny chef för International Agency for Research on Cancer (IARC), Världhälsoorganisationens (WHO) cancerforskningsinstitut. Dr Weiderpass tillträder sin post 1 januari 2019, en femårig utnämning med möjlighet till ytterligare fem års förlängning.

Jag är tacksam för den här möjligheten och skall göra mitt yttersta för att se till att IARC fortsätter sitt viktiga arbete för god folkhälsa och relevant cancerforskning. IARC behövs mer än någonsin för att tackla den globala cancerepidemin vi står inför.

Hon påpekar att IARC har en lång och viktig historia som WHO:s cancerforskningsorganisation sedan 50 år och att den kunskap man bidragit med är signifikant. Och fast det nu finns ett stort antal andra aktörer och intressenter inom cancerforskningen, tror hon att IARC fortfarande har en viktig roll.

Själv är Elisabete Weiderpass cancerforskare från Brasilien men svensk och finsk medborgare. Hon är professor i epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, och professor i cancerepidemiolog vid Arctic University of Norway. Hon är adjungerad professor i cancerepidemiologi i Brasilien, Kina och Iran, och gästprofessor i Kuwait. Hon är expert inom cancerepidemiologi och cancerprevention och leder för närvarande forskningsavdelningen vid Norska Cancerregistret och den genetiska epidemiologigruppen vid Folkhälsans forskningscenter i Finland.

Dokument