Publicerad: 2018-11-21 11:31 | Uppdaterad: 2018-11-21 11:31

EFSA skärper bedömningen för dioxin och dioxinlika PCB

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, skärper bedömningen av hur mycket dioxiner och dioxinlika PCB man kan få i sig utan att riskera negativa hälsoeffekter.

Efter drygt 3 års arbete har EFSA fastställt ett tolerabelt veckointag för dioxiner och dioxinlika PCB. Det nya tolerabla veckointaget (TVI) är satt till 2 pg/kg kroppsvikt och bedöms skydda även mot försämrad spermiekvalitet; vilket är den mest känsliga effekten som observerats hos människa. Det nya TVI-värdet är 7 gånger lägre än värdet som EU:s vetenskapliga livsmedelskommitté (SCF) fastställde år 2001.

Exponering för dioxiner och dioxinlika PCB går inte att undvika helt då de förekommer i våra vanliga livsmedel. En stor del av befolkningen både i Sverige och i andra länder överskrider det nya TVI-värdet; detta gäller i alla åldersgrupper och trots att halterna av dioxin/dioxinlika PCB stadigt minskar i såväl mat som miljö.

Forskare vid IMM och dess föregångare har ända sedan dioxinolyckan i Seveso 1976 deltagit i nationellt, nordiskt och internationellt bedömningsarbete vad gäller dioxiner och PCB. I arbetet med det nya intagsvärdet har professor Helen Håkansson medverkat i EFSAs dioxin-arbetsgrupp

För mer information och kontaktpersoner

IMM:s Riskwebb om dioxiner

Livsmedelsverkets pressmeddelande

EFSA pressmeddelande