Publicerad: 2018-10-11 14:57 | Uppdaterad: 2018-10-11 16:01

Effekter av inhalation av leukotrien E4 hos astmatiker

I oktobernumret av Journal of Allergy and Clinical Immunology publiceras en artikel av professor Sven-Erik Dahlén och medarbetare, vilket även uppmärksammas som tidskriftens Editor´s Choice.

Den aktuella forskningen visar att det hos människa är den leukotrienreceptor som blockeras av dagens klass av antileukotriener som förmedlar luftvägsförträngning och inflammation. Därmed är de receptorer som finns hos möss inte relevanta hos människa. Förutom direkta s.k. egeneffekter aktiverar LTE4 mastceller, vilket utgör en ny upptäckt av en förstärkningseffekt som kan förklara långvariga effekter av LTE4 fast själva molekylen snabbt bryts ned. Doseringen i denna studie pekar på att dagens rekommenderade dos av läkemedlet Montelukast till astmatiker är för låg.

Länk till artiklar

Leukotriene E induces airflow obstruction and mast cell activation through the cysteinyl leukotriene type 1 receptor.
Lazarinis N, Bood J, Gomez C, Kolmert J, Lantz A, Gyllfors P, et al
J. Allergy Clin. Immunol. 2018 Oct;142(4):1080-1089

A new spin on mast cells and cysteinyl leukotrienes: Leukotriene E activates mast cells in vivo.
Bankova L, Boyce J
J. Allergy Clin. Immunol. 2018 Oct;142(4):1056-1057