Publicerad: 2015-06-17 14:49 | Uppdaterad: 2015-06-17 14:54

Edwin Leeansyah har tilldelats Jonas Söderquists stipendium

Edwin Leeansyah

Nyligen tilldelades Edwin Leeansyah, forskningsassistent vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), Jonas Söderquists stipendium för grundforskning i virologi och immunologi.

Edwin forskar på att utforska den antimikrobiella aktiviteten hos MAIT-celler som en potentiell ny behandlingsstrategi mot infektionssjukdomar.

Priset är 1 064 900 kronor till fortsatt forskning.

Grattis Edwin!