Publicerad: 2022-11-28 17:48 | Uppdaterad: 2022-12-08 15:06

Eduardo Villablanca får 3 miljoner från FORMAS

Portrait of Eduardo Villablanca.
Eduardo Villablanca. Foto: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Magnus Bergström.

Eduardo Villablanca, institutionen för medicin, Solna, får 3 miljoner i anslag för att studera immuntoxiska effekter av PFAS.

Eduardo Villablanca och hans forskargrupp kommer att studera de immuntoxiska effekterna av PFAS.
PFAS är en mycket vanligt förekommande miljöförorening även i Sverige och nästan omöjlig att bli av med. PFAS-exponering har associerats med många autoimmuna sjukdomar inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Dessutom har PFAS nyligen associerats med nedsatt svar på covid-vacciner. I detta FORMAS-projekt kommer gruppen att undersöka effekten av PFAS i tarmslemhinnans immunsvar och studera svar på vacciner.

- Det här bidraget betyder att vi för första gången kommer att kunna studera effekten av dessa föroreningar i slemhinneimmunsvar och vacciner, vilket inte skulle vara möjligt utan FORMAS-stöd. Detta projekt ger oss möjligheten att omvandla vår forskning till hållbarhetsfrågor och hitta orsakssambanden mellan exponering för föroreningar och autoimmuna sjukdomar, säger Eduardo Villablanca.

Mer information:

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Deras verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål.