Skip to main content
Publicerad: 2019-08-27 18:51 | Uppdaterad: 2019-08-27 21:06

Ed Boyden belönas med Lennart Nilsson Award 2019

Mikroskopbild av hippocampus i mushjärna. Genom att använda en teknik som kallas Brainbow har virus levererat gener som kodar för olika färgade fluorescerande proteiner i olika nervceller. För att sedan avbilda de minsta detaljerna i preparatet och i detalj studera olika nervceller har expansionsmikroskopi använts. Foto: Ed Boyden

Ed Boyden är 2019 års vinnare av Lennart Nilsson Award. Han får priset för att ha utvecklat en ny mikroskopteknik som kallas för expansionsmikroskopi.

Ed Boyden är professor i neuroteknik vid MIT Media Lab and McGovern Institute och chef för Synthetic Neurobiology Group. Tillsammans med sina tidigare forskarstuderande Fei Chen och Paul Tillberg har han utvecklat en ny mikroskopiteknik som kallas expansionsmikroskopi. Det är en teknik som gör det möjligt att avbilda biologiska preparat som tidigare har varit mycket svåra att studera.

Detta åstadkoms genom att vävnaden görs transparent och expanderas. Genom att expandera vävnaden fås en förstoring redan innan mikroskopet används.

Med expansionsmikroskopin har Ed Boyden i likhet med Lennart Nilsson gjort det osynliga synligt och dessutom med ett konstnärligt öga lyft fram skönheten i mikroskoppreparaten. Särskilt utmärkande har hans avbildning av hjärnans 3-dimensionella uppbyggnad varit. Hans mikroskopbilder har genom sin detaljrikedom och skönhet givit en ökad förståelse för hjärnans komplexitet åt både lekmän och experter.

Ed Boyden tilldelas priset för att ha utvecklat expansionsmikroskopin, en teknik som gör det osynliga synligt och med ett konstnärligt öga lyfter fram skönheten i mikroskoppreparaten. Detta är särskilt utmärkande i hans avbildning av hjärnans 3-dimensionella uppbyggnad.

Juryns motivering