Publicerad: 2015-03-26 12:46 | Uppdaterad: 2015-03-26 13:17

”E-kurser är framtiden”

Stephan Haas, överläkare och klinisk assistent på termin 4 på Läkarprogrammet, har fått 250 000 kronor i pedagogiska medel från KI för att utveckla en webbaserad, så kallad e-kurs, i kliniska färdigheter.

– En av de viktigaste färdigheterna hos en läkare är att kunna göra en bra undersökning av patienten för att sedan kunna ställa rätt diagnos, säger Stephan Haas.

Hur man kan förbättra studenters inlärning av dessa kliniska färdigheter är en fråga som han länge funderat på och diskuterat på regelbundna möten med andra kliniska assistenter och studierektorer från Läkarprogrammet.

– Vi kom fram till att vi ville prova att utveckla undervisningen av kliniska färdigheter genom det vi kallar e-lärande. Vi kommer att satsa på att dela upp undervisningen i flera korta videoklipp eftersom tidigare forskning har visat att studenter sällan tittar klart på en klassisk, inspelad föreläsning på 45 minuter, berättar Stephan.

Han hänvisar också till positiva resultat från ett pilotprojekt som Robert Schvarcz, ansvarig för infektionsmomentet i klinisk medicin , nyligen genomförde. Schvarcz lät studenter titta på en videoinspelning av en komprimerad föreläsning innan ett seminarium. Utvärderingen av det projektet visade att studenterna var väldigt nöjda med att ha fått se den webbaserade föreläsningen innan seminariet – de kände sig väl förberedda och kunde då börja på en högre nivå på seminariet, diskutera olika fall och vara mer aktiva i grupparbeten.

Viktigt utveckla nya tekniska möjligheter

Tillsammans med KI:s Centrum för Lärande och Kunskap, CLK, håller Stephan Haas nu på att förbereda inför inspelningen av videopresentationerna till e-kursen i kliniska färdigheter. Specialister från olika discipliner kommer att medverka i filmerna som ska produceras via plattformen edX.

– Det är en mycket bra, teknisk plattform som har utvecklats av Harvards universitet och MIT. KI och CLK har erfarenhet av att använda edX för sina MOOC (Massive Open Online Courses)-kurser, säger Stephan.

Tanken är att inspelningarna ska bli klara i augusti och att den nya e-kursen ska ges i höst på Läkarprogrammets termin 4. E-kursen kommer även att utvärderas på ett vetenskapligt sätt där både studenter och lärares upplevelser av den analyseras.

– Min förhoppning är att vår e-kurs framöver ska användas runtom i Sverige, både på läkar- och sjuksköterskeprogram. Och kanske leder den till att vi kan utveckla fler e-kurser, säger Stephan och tillägger:

– Jag tror att e-kurser är framtiden, så det är något vi måste satsa på och utveckla nya tekniska möjligheter för. Dagens studenter är mycket mobila, de vill välja själv var och när de ska inhämta kunskap.

Tror du att vanlig klassrumsundervisning helt kommer att försvinna på sikt?
– Nej. Det bästa tror jag är en kombination av e-lärande och klassrumslärande, så kallad ”blended learning”. Den personliga kontakten mellan studenter och mellan studenter och lärare behövs, menar Stephan Haas.