Publicerad: 2017-10-13 11:57 | Uppdaterad: 2017-10-19 17:18

E-infrastrukturprojekt får medel från Vetenskapsrådet

E-infrastrukturen för åldrandeforskning (NEAR) vid Aging Research Center (ARC) har beviljats medel från Vetenskapsrådet (VR). Senast i december 2017 ska de särskilda villkoren för bidraget ha beslutats om.

NEAR är ett samarbete mellan sex universitet: Karolinska Institutet, Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Jönköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. ARC kommer att vara huvudkontor för NEAR och ledas av Laura Fratiglioni, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska Institutet.

Syftet med NEAR är att utveckla en teknisk plattform för att hantera och samordna högkvalitativa befolkningsbaserade databaser i Sverige, för att ge forskarna tillgång till information i dem och därmed skapa förutsättningar för framtida högkvalitativ forskning.