Publicerad: 2016-05-19 09:47 | Uppdaterad: 2016-05-19 13:17

Dubbla roller – både forskare och entreprenör

Klas_Wiman

Håll isär rollerna som akademisk forskare och bolagsägare, tipsar Klas Wiman. För tretton år sedan startade han ett företag baserat på en substans som får cancerceller att begå självmord. Nu har projektet nått klinisk fas II och företaget fick nyligen in 430 miljoner kronor.

Proteinet p53 skyddar oss normalt mot cancer genom att se till att skadade celler begår självmord eller slutar dela sig. Men genen för p53 kan vara muterad, vilket ger ett p53-protein som inte fungerar och gör att cellerna okontrollerat kan växa vidare. I ungefär hälften av alla tumörer är p53-genen muterad. År 1999 hittade Klas Wiman, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, och hans kollegor Vladimir Bykov och Galina Selivanova, en molekyl som får det muterade p53-proteinet att fungera igen. Cancerceller med muterat p53 dog när molekylen tillsattes, medan normala celler knappt påverkades.

Med hjälp av KI Innovations skickade forskarna in en patentansökan. Därefter publicerades resultaten i Nature Medicine, och i medier världen runt fick Klas Wiman berätta om substansen som återskapade p53-funktionen och fick cancerceller att begå självmord – ett då helt nytt koncept. År 2003 grundade de bolaget Aprea tillsammans med KI Innovations. Klas Wiman har sedan starten varit styrelsemedlem, men företaget har alltid letts av personer med industriell erfarenhet av läkemedelsutveckling.

Håller isär rollerna

– Jag vill vara akademisk forskare, att driva bolag kräver en annan kompetens. Det är bättre att vi grundare fortsätter med forskningen om p53 och mekanismerna för hur det här fungerar, säger han.

Klas Wiman är övertygad om att det är viktigt att grundarna fortsätter sin akademiska forskning och publicerar resultat inom området när ett bolag bildas. Både för forskarens karriär och möjligheter att få anslag, och för att grundarnas forskning stärker bolaget.

Det är också viktigt att hålla isär rollerna som akademisk forskare och bolagsägare, konstaterar han.

– Man måste vara objektiv när man agerar i rollen som akademisk forskare, skriver artiklar eller pratar på konferenser, till exempel. Du bör inte tappa din objektivitet bara för att du har ett företag eller en substans som du tycker är bra.

Pengar till fas II-studie

I mars fick Aprea in drygt 430 miljoner kronor från en grupp läkemedelsinvesterare. Pengarna ska bland annat användas till en fas II-studie där företagets kandidatsubstans testas på patienter med äggstockscancer.

– Det är roligt att vi har kommit så här långt, men det är fortfarande hög risk. Vi får vänta och se hur det går, säger Klas Wiman lugnt.

Hittills har han inte fått in några pengar från bolaget, varken personligen eller som anslag till sin forskning.

– Jag har min ägarandel, men den sjunker snabbt när vi får in nya investerare. Möjligheten att tjäna pengar är heller inte anledningen till att jag gör det här. Jag gör det för att det känns angeläget.

Text: Sara Nilsson