Publicerad: 2020-12-15 10:27 | Uppdaterad: 2020-12-17 18:30

Du som är 19-29 år - hjälp oss att förstå psykisk ohälsa och arbete!

Är du 19–29 år och är eller har varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa? Då kan du vara den vi söker för en intervju!

Kvinna i fönster

Vem kan delta?

- Din ålder är mellan 19-29 år
- Du är eller har under det senaste två åren varit sjukskriven sjukskriven (mellan 3–12 veckor) på grund av depression, ångest, anpassningsstörningar eller stressrelaterad psykisk ohälsa.

Hur går studien till?

- Du får först svara på några frågor om hur du mår och några bakgrundsfrågor i en webenkät.
- Du blir sen intervjuad på telefon eller via Zoom om din sjukskrivning och om din arbetssituation. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter.

Varför är den här forskningen viktig?

I dagsläget saknas kunskap om unga vuxnas erfarenheter om orsaker till sjukskrivning och hinder samt resurser inför arbetsåtergång. Dessutom saknas kunskap som både inkluderar ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv i frågor om sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa bland unga.

Resultaten kan användas för att utveckla och pröva insatser riktade till unga arbetstagare och arbetsgivare, som syftar till att främja hälsa och förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos både unga kvinnor och män.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Du som deltar i projektet får ett presentkort på CDON.se (värde 500 kronor) som tack för din medverkan.

Klicka här här för att läsa mer.

 

Kontakt