Publicerad: 2013-02-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:21

Drygt 69 000 vill skriva högskoleprovet

Den 6 april är det dags för vårens högskoleprov och drygt 69 000 personer har anmält sig till provet. Det är ökning med 6,5 procent mot i fjol - intresset är nästan i nivå med våren 2011, då drygt 70 000 anmälde sig, enligt ett pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Högskoleverket lanserade hösten 2011 ett nytt högskoleprov där de kvantitativa och verbala uppgifterna har lika stort utrymme. Syftet med förändringen var att göra det lättare att förutsäga hur väl studenten kommer att klara sin utbildning. Detta nya högskoleprov fick till att börja med färre anmälningar, men i höstas vände trenden.

-Det är glädjande att så många nu vill göra högskoleprovet, säger generaldirektör Ulf Melin på Universitets- och högskolerådet, den nya myndigheten som tog över ansvaret för högskoleprovet vid årsskiftet.

Den 6 april genomförs högskoleprovet i sin nya form för fjärde gången. Totalt har 69 607 anmält sig, vilket är
4 232 fler än antalet anmälda våren 2012.