Publicerad: 2015-02-19 08:48 | Uppdaterad: 2015-04-15 11:12

Drottning Silvia besökte NVS

Drottningen styrelsen NVS

Drottning Silvia besökte NVS institutionen den 16 februari i samband med ett styrelsemöte för stiftelsen Silviahemmet där prefekten Maria Eriksdotter är styrelseledamot. Besöket var mycket lyckat.

Drottningen och övriga styrelsen för Silviahemmet fick information om NVS av Maria, om vår forskning av Erik Sundström och Lena Borell och om vår sjuksköterskeutbildning av Marie Iwarzon. Lars -Olof Wahlund presenterade den webbaserade magisterutbildningen i demensvård för läkare som NVS genomför i samverkan med stiftelsen Silviahemmet. Lena Nilsson-Wikmar informerade också om att det för närvarande vid NVS pågår produktion av en motsvarande magisterutbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter med inriktning mot demensvård, även den i samarbete med Silviahemmet.

Drottningen och styrelsen visades sedan runt i de nya utbildningslokalerna på Alfred Nobels alle 23 och besökte även en lektion för fysioterapeutstudenter termin 5, där studenterna lärde sig att undersöka rygg och axlar. Mötet avslutades med lunch på institutionen.